صحنه‌ی از یک فیلم پورن به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر شد 

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی اند که یک خیاط در شهر کابل هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند و ویدیوهای زیادی از وی منتشر شده است.

به نقل از کاربران این خیاط هر از گاهی از مشتریانش بهره جنسی برده و نیز از این لحظه‌ها ویدیو می‌گیرد. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که این خیاط در منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل فعالیت دارد.

در این ویدیو، یک خیاط مرد در حال اندازه‌گیری از اندام یک زن و سپس در حال کام‌جویی جنسی مشاهده می‌شود.

این ویدیو از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی منتشر و صدای آن صامت شده است.

Archived-Post

یافته‎ها در پیوند به این ویدیو نشان می‌دهد که کاربران صحنه‌ی از یک فیلم پورن را به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر کرده‌اند.

بررسی واقعیت: یافته‎ها در پیوند به این ویدیو نشان می‌دهد که کاربران صحنه‌ی از یک فیلم پورن را به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر کرده‌اند.

این ویدیو را کانال یوتیوب بیلوگلناز در ۲۲سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده است. در شرح این ویدیو از این زن به عنوان بیلوگلناز نام برده و گفته شده است که این خیاط در هنگام اندازه‌گیری از اندام وی، نیز از او کام‌جویی جنسی کرده است.

این ویدیو را شماری از وبسایت‌های پورن نیز منتشر کرده‌اند. آنان در شرح این ویدیو گفته‌اند که یک خیاط در محل کارش با یک زن هندی رابطه جنسی برقرار کرده است.

از سوی دیگر، در این ویدیو صدای آنان نیز شنیده می‌شود که به زبان اردو صحبت می‌کنند.

فاکت‌کریسیندو تماشای این ویدیو را به دلیل داشتن صحنه‌های پورن توصیه نمی‌کند. 

تماشای این ویدیو به دلیل داشتن صحنه‌های پورن توصیه نمی‌شود

xhamster / Archived-Link

نتیجه: صحنه‌ی از یک فیلم پورن به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان از مشتریانش منتشر شده است. 

Avatar

عنوان:  صحنه‌ی از یک فیلم پورن به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر شد 

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *