صحنه‌ی از یک فیلم پورن هندی به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر شد 

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی اند که یک خیاط در شهر کابل هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند.

در ادعای کاربران آمده است که این خیاط در منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل فعالیت دارد و هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند. در این ویدیو، یک خیاط مرد در حال اندازه‌گیری از اندام یک زن و سپس در حال کام‌جویی جنسی مشاهده می‌شود.

این ویدیو بی‌صدا است و اما کاربران مدعی اند که این ویدیو را یکی از باشندگان کوتل خیرخانه هم‌رسانی کرده است. این ویدیو از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

Archived-Post

برخی از کاربران یوتیوب نیز این ویدیو و ادعا را منتشر کرده‌اند.

آنان هم‌چنان با نشر این ویدیو مدعی اند که یک خیاط افغان در منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند.

Archived-Link

یافته‎ها در پیوند به این ویدیو نشان می‌دهد که کاربران صحنه‌ی از یک فیلم پورن هندی را به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر کرده‌اند.

بررسی واقعیت: یافته‎ها در پیوند به این ویدیو نشان می‌دهد که کاربران صحنه‌ی از یک فیلم پورن هندی را به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر کرده‌اند.

این ویدیو را شماری از وبسایت‌های پورن نیز منتشر کرده‌اند. آنان در شرح این ویدیو گفته‌اند که یک خیاط در محل کارش با یک زن هندی رابطه جنسی برقرار کرده است.

از سوی دیگر، در این ویدیو صدای آنان که به زبان هندی صحبت می‌کنند، نیز شنیده می‌شود.

فاکت‌کریسیندو تماشای این ویدیو را به دلیل داشتن صحنه‌های پورن توصیه نمی‌کند. 

تماشای این ویدیو به دلیل داشتن صحنه‌های پورن توصیه نمی‌شود

Eporner / Archived-Link

نتیجه:

صحنه‌ی از یک فیلم پورن هندی به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان از مشتریانش منتشر شده است. 

Avatar

عنوان: صحنه‌ی از یک فیلم پورن هندی به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر شد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *