از دریاچه دایان تا به دامنه‌های پامیر بدخشان؛ کاربران قزاق‌های مغولستان را قرغیزهای افغانستان خطاب کرده‌اند

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری را به عنوان تصویر قرغیزهای افغانستان منتشر کرده‌اند. در این تصویر سه نفر از اعضای یک خانواده و نیز یک اسب و یک عقاب مشاهده می‌شوند. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران تصویری از یک خانواده قزاق را به عنوان تصویر قرغیزهای افغانستان منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، این خانواده در اطراف دریاچه‌ی دایان در مغولستان غربی ساکن است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از اول ماه جون ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو یک تصویر را به عنوان تصویر قرغیزهای افغانستان منتشر کرده‌اند. در این تصویر سه نفر از اعضای یک خانواده و نیز یک اسب و یک عقاب مشاهده می‌شوند. کاربران با نشر این تصویر از تنوع اقوام در افغانستان نگاشته و آن‌را زیبا توصیف کرده‌اند. آنان این تصویر را متعلق به قوم قرغیز افغانستان دانسته و نگاشته‌اند: “تصویر زیبا و طبیعی پدرکلان قرغزی که با نواسه اش در پامیر بدخشان آماده میشود تا بسوی شکار برود“. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران تصویری از یک خانواده قزاق را به عنوان تصویر قرغیزهای افغانستان منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، این خانواده در اطراف دریاچه‌ی دایان در مغولستان غربی ساکن است. در ادامه‌ی این بررسی واقعیت، یافته‌های به‌دست آمده در مورد این تصویر به اشتراک گذاشته شده است.

منبع تصویر: صفحه فیس‌بوک عکاسی طارق زیدی این تصویر را در ۵ جولای ۲۰۲۰ میلادی منتشر کرده است. این صفحه هم‌زمان با نشر تصویر از زنده‌گی قزاق‌های که با عقاب صید می‌کنند، نگاشته است. در این یادداشت تایید شده است که این تصویر را طارق زیدی، عکاس ساکن بریتانیا برداشته است. در این یادداشت، در شرح تصویر نشر شده آمده است که مادری خودش را از امنیت فرزندش که نوه شکارچی است مطمئن می‌سازد. در این یادداشت معلومات مختصری در مورد محیط زنده‌گی این افراد نیز ارایه شده است. به نقل از معلومات ارایه شده، افراد که در تصویر مشاهده می‌شوند، در نزدیکی دریاچه دایان در مغولستان غربی ساکن اند. دریاچه دایان یکی از کم تراکم‌ترین مکان‌های روی زمین است که توسط کوه‌های پوشیده شده از یخچال‌های طبیعی، دشت‌های خشک و با اندک‌ترین تعداد درختان احاطه شده است. در یادداشت آمده است که درجه هوا در این منطقه زیر ۴۰درجه سانتی‌گرید است و زنده‌گی عشیره‌های ساکن در آن‌جا یک زنده‌گی سخت و دشوار توصیف شده است. با این همه در این یادداشت نیز آمده است که آن‌جا از معدود مکان‌های است که هنوز می‌توان در آن شکارچیان قزاق که به وسیله عقاب صید می‌کنند را پیدا کرد. به نقل از این یادداشت هنر باستانی آموزش عقاب طلایی به هدف شکار روباه، سنجاب‌های نوع مارموت و حتا گرگ از ۴هزار سال پیش در میان عشیره‌های قزاق آن مرز و بوم مروج است.

TariqZaidi-Post / Archived-Post

صفحه فیس‌بوک عکاسی طارق زیدی چندین قطعه تصویر دیگر این خانواده را نیز منتشر کرده است که در ادامه‌ی این بررسی واقعیت به اشتراک گذاشته شده است.

یکی از تصویرهای که شکارچی را در خانه با نوه‌اش نشان می‌دهد در ۲۲ جون ۲۰۲۰ میلادی توسط صفحه فیس‌بوک عکاسی طارق زیدی منتشر شده است. 

TariqZaidi-Post / Archived-Post

در تصویر بعدی که صفحه فیس‌بوک عکاسی طارق زیدی در ۲۸ جون ۲۰۲۰ میلادی منتشر کرده است، آن پیرمرد همراه با اسب و عقابش مشاهده می‌شود. در شرح این تصویر آمده است که آموزش پرنده‌گان شکارچیان هفت سال را در بر گرفته و این یک رابطه خیلی عمیق را میان آنان ایجاد کرده است. 

TariqZaidi-Post / Archived-Post

فاکت‌کریسیندو دریافته است که کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک خانواده قزاق را به عنوان تصویر قرغیزهای افغانستان همه‌گانی کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده این تصویر از قزاق‌های ساکن در مغولستان غربی بوده و آن‌را طارق زیدی برداشته است.

Avatar

عنوان: از دریاچه دایان تا به دامنه‌های پامیر بدخشان؛ کاربران قزاق‌های مغولستان را قرغیزهای افغانستان خطاب کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *