تصویر قدیمی دختران مسموم شده جوزجانی به عنوان تصویر قربانیان حمله انفجاری دشت برچی بازنشر شد

Misleading Terrorism

در پی حمله انفجاری روز سه‌شنبه، ۱۹ اپریل ۲۰۲۲ میلادی در غرب کابل، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی یک تصویر را به این حمله انفجاری نسبت داده و همه‌گانی کرده‌اند. در تصویر نشر شده افرادی مشاهده می‌شوند که شماری از دختران بی‌هوش را انتقال می‌دهند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران رسانه‌های اجتماعی، تصویر قدیمی دختران دانش‌آموزی که در اثر سم‌پاشی در لیسه نسوان یکه باغ ولایت جوزجان مسموم شده بودند را بازنشر کرده و آن را به حمله انفجاری غرب کابل نسبت داده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو در اثر سم‌پاشی لیسه نسوان یکه باغ در شهر شبرغان ولایت جوزجان که در سال ۲۰۱۲ میلادی صورت گرفت، بیش از صد دانش‌آموز دختر مسموم شده بودند.

ادعا: در پی حمله انفجاری روز سه‌شنبه، ۱۹ اپریل ۲۰۲۲ میلادی در غرب کابل، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی یک تصویر را به این حمله انفجاری نسبت داده و همه‌گانی کرده‌اند. در تصویر نشر شده افرادی مشاهده می‌شوند که شماری از دختران بی‌هوش را انتقال می‌دهند. کاربران گفته‌اند که این تصویر از انفجار امروز غرب کابل است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران رسانه‌های اجتماعی، تصویر قدیمی دختران دانش‌آموزی که در اثر سم‌پاشی در لیسه نسوان یکه باغ ولایت جوزجان مسموم شده بودند را بازنشر کرده و آن را به حمله انفجاری غرب کابل نسبت داده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو در اثر سم‌پاشی لیسه نسوان یکه باغ در شهر شبرغان ولایت جوزجان که در سال ۲۰۱۲ میلادی صورت گرفت، بیش از صد دانش‌آموز دختر مسموم شده بودند.

در ۲۵ جنوری ۲۰۱۲ میلادی، ان‌بی‌سی‌نیوز هم‌زمان با نشر این تصویر از مسموم شدن بیش از ۳صد دانش‌آموز دختر در یک مدرسه در شهر شبرغان ولایت جوزجان در اثر استنشاق گاز سمی خبر داده است. در این خبر آمده است که این دانش‌آموزان پس از آن‌که در ۲ جولای ۲۰۱۲ میلادی در اثر انتشار گاز سمی مسموم گردیدند به بیمارستان محلی شهر شبرغان منتقل شده‌اند.

NBCnews / Archived-Link

از سوی دیگر در ۷ جولای ۲۰۱۲ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۱ه‌ش) وبسایت آوای زنان افغانستان نیز با نشر این تصویر از مسموم شدن شماری از دختران لیسه نسوان یکه باغ ولایت جوزجان در اثر سم‌پاشی خبر داده است. در این خبر به نقل از رییس پیشین صحت عامه جوزجان گفته شده است که ۱۳۰ دانش‌آموز دختر در نتیجه این رویداد در شهر شبرغان مسموم شده که از آن‌جمله ۸۰ دانش‌آموز بستری شده بودند.

Voiceofwomenafg / Archived-Link

این تصویر پس از آن در صفحات رسانه‌های اجتماعی بازنشر شده است که روز سه‌شنبه، ۱۹ اپریل ۲۰۲۱ میلادی، مکتب عبدالرحیم شهید و آموزشگاه ممتاز در دشت برچی کابل هدف چندین حمله پی‌هم انفجاری قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌ها، شمار قربانیان این حمله‌ها بیشتر از ارقامی رسمی اعلام شده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان این حمله انفجاری خون‌بارترین رویدادی است که در غرب کابل رخ داده است.

نتیجه‌گیری: در پی وقوع چندین انفجار روز سه‌شنبه، ۱۹ اپریل بر دو مرکز آموزشی در غرب کابل، کاربران تصویری از دختران مسموم شده لیسه نسوان یکه باغ شبرغان را به عنوان تصویر قربانیان این رویداد همه‌گانی کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویر قدیمی دختران مسموم شده جوزجانی به عنوان تصویر قربانیان حمله انفجاری دشت برچی بازنشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *