کاربران: کودک زابلی سپس از گذراندن ۴۸ ساعت از چاه سالم بیرون شده است

Partly False Social

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر تصویرهای از یک کودک مجروح ادعا کرده‌اند که سپس از سپری شدن ۴۸ ساعت حیدر، کودک زابلی از چاه سالم بیرون کشیده شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که حیدر، کودک زابلی جان باخته و او سپس از بیرون شدن از چاه سالم نبوده است. یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای که هم‌زمان با این خبر همه‌گانی شده‌اند نیز نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای یک کودک مجروح پاکستانی را منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با همه‌گانی کردن تصویرهای یک کودک مجروح خبری را در پیوند به صحت حیدر، کودک زابلی نیز منتشر کردهاند. 

فیس‌بوک؛ شماری از کاربران این رسانه‌ی اجتماعی با نشر تصویرهای که در آن یک کودک مجروح مشاهده می‌شود، گفته‌اند که حیدر سپس از سپری شدن ۴۸ ساعت از چاه سالم بیرون آورده شده است. این ادعا و تصویرها از ۱۷ فبروری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو در صفحات این رسانه دست به دست شده است.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

تویتر؛ این رسانه نیز شاهد دست به دست شدن این ادعا و تصویرها بوده است. از ۱۷ فبروری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو شماری از کاربران این رسانه هم‌چنان با نشر تصویرهای که در آن یک کودک مجروح مشاهده می‌شود گفته‌اند که حیدر، کودک زابلی سپس از سپری شدن ۴۸ ساعت از چاه سالم بیرون آورده شده است. به نقل از کاربران، حیدر روز سه‌شنبه در یک چاه ۳۵ متری سقوط کرده بود و وی سپس از سپری شدن ۴۸ ساعت توسط تیم نجات سالم به بیرون کشیده شده است.

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که حیدر، کودک زابلی جان باخته و او سپس از بیرون شدن از چاه سالم نبوده است. یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای که هم‌زمان با این خبر همه‌گانی شده‌اند نیز نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای یک کودک مجروح پاکستانی را منتشر کرده‌اند.

درنخست؛ یافته‌های به اشتراک گذاشته شده‌اند که خبر سلامتی حیدر، کودک زابلی را رد می‌کنند. یافته‌ها می‌رسانند که حیدر از داخل چاه به بیرون کشیده شده است و اما وی دیگر زنده نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز جمعه، ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی در صفحه‌ی تویترش با نشر خبری گفت که حیدر، کودک زابلی از داخل چاه به بیرون کشیده شده است. آقای مجاهد تایید کرده که حیدر سپس از بیرون شدن جان باخته است.

از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها نیز خبر مرگ حیدر، کودک زابلی را تایید کرده‌اند. در ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، روزنامه ۸صبح با نشر خبری گفته است که عملیات نجات حیدر با مرگ او پایان یافته است.

8am / Archived-Link

در بخش دوم؛‌ یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای که هم‌زمان با این خبر همه‌گانی شده‌اند نیز نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای یک کودک مجروح پاکستانی را منتشر کرده‌اند.

در ۱۵ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، وبسایت Nownews با نشر این تصویرها از زخمی شدن ۳ نفر بر اثر یک حمله با استفاده از بمب دستی خبر داده است. این وبسایت هم‌چنان گفته است که این حمله در منطقه لوندخور بر یک خانه صورت گرفته است که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی شده‌اند. این خبر تایید می‌کند که در میان زخمیان زنان و کودکان نیز شامل اند. در این خبر از کودک زخمی هم‌چون ماجد نام برده شده و گفته شده است که او ۶ سال سن دارد. 

Nownews / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با انتشار خبری مبنی بر بیرون کشیدن حیدر از چاه، کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویرهای از یک کودک زخمی پاکستانی را منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: کاربران: کودک زابلی سپس از گذراندن ۴۸ ساعت از چاه سالم بیرون شده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Partly False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *