خبر درگذشت عبدالوهاب مددی تکذیب شد

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به درگذشت عبدالوهاب مددی، آوازخوان و موسیقی‌دان افغان منتشر کرده‌اند. آنان مدعی اند که آقای مددی در سن ۸۳ سالگی در شهر هامبورگ آلمان درگذشته است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که خبر درگذشت عبدالوهاب مددی تکذیب شده است. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، خانواده آقای مددی با نشر یادداشتی سلامتی او را تایید کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از روز شنبه، ۱۳ آگست ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو خبری را در پیوند به درگذشت عبدالوهاب مددی، هنرمند و موسیقی‌دان افغان منتشر کرده‌اند. کاربران مدعی اند که عبدالوهاب مددی در سن ۸۳ سالگی در شهر هامبورگ آلمان درگذشته است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو خانواده عبدالوهاب مددی خبر درگذشت او را تکذیب کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، خانواده آقای مددی روز شنبه،‌ ۱۳ آگست ۲۰۲۲ میلادی، با نشر یادداشتی در صفحه‎ی فیس‌بوک آقای مددی سلامتی او را تایید کرده‌اند. در یادداشتی نشر شده، خبر وفات آقای مددی دروغ عنوان شده است.

Facebook-Post / Archived-Post

از سوی دیگر، صفحه فیس‌بوک اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان نیز در ۱۳ آگست ۲۰۲۲ میلادی، پیام خانواده عبدالوهاب مددی مبنی بر تکذیب خبر وفات آقای مددی را منتشر کرده است. 

Facebook-Post / Archived-Post

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو خبر وفات عبدالوهاب مددی، هنرمند و موسیقی‌دان افغان دروغ عنوان شده است. یافته‌های به‌دست آمده می‌رسانند که خانواده آقای مددی سلامتی او را تایید کرده‌اند.

Avatar

عنوان: خبر درگذشت عبدالوهاب مددی تکذیب شد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *