به دنبال ممنوعیت دختران از آموزش؛ کاربران با نشر تصویر قدیمی یک دانش‌جوی دختر مدعی اند که او خودکشی کرده است

Education Misleading National

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران در افغانستان؛ اما این‌بار طالبان با نشر خبرنامه‌ی درب دانشگاه‌ها را نیز بر روی آنان بستند. شام‌گاه سه‌شنبه، ۲۹ قوس ۱۴۰۱‌هجری‌شمسی برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، وزارت تحصیلات عالی تحت اداره طالبان با نشر خبرنامه‌ی به تمامی موسسات تحصیلی این کشور دستور داده است که فرایند آموزش دختران را تا امر ثانی آنان معطل کنند.

به دنبال نشر این خبرنامه، برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبرهای مبنی بر خودکشی یک دانش‌جوی دانشگاه بلخ را نیز منتشر کرده‌اند. در یادداشتی که کاربران از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو منتشر کرده‌اند، آمده است که سمیه، یکی از دانش‌جویان دانشگاه بلخ پس از آن‌که اجازه ورود به دانشگاه را نمی‌یابد، با چاقو گردنش را بریده است. هم‌زمان با نشر این خبر، کاربران تصویری که در آن یک دانش‌جوی دختر و چندین دانش‌جوی پسر در یک صنف درسی با هم مشاهده می‌شوند را نیز همه‌گانی کرده‌اند. آنان تصویر نشر شده را تصویر سمیه، دانش‌جوی که به زندگی خود پایان داده است، عنوان کرده‌اند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-Post

خبر مبنی بر خودکشی این دانش‌جوی دختر دانشگاه بلخ در توییتر نیز از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو منتشر شده است. شماری از کاربران این پلتفرم هم‌چنان مدعی اند که سمیه، دانش‌جوی دانشگاه بلخ پس از آن‌که برایش اجازه ورود به دانشگاه داده نشده، خودکشی کرده است. هم‌زمان با نشر این خبر، تصویری که در آن یک دانش‌جوی دختر و چندین دانش‌جوی پسر در یک صنف درسی با هم مشاهده می‌شوند نیز همه‌گانی شده است.

Archived-Tweet

یافته‌های ما در پیوند به این ادعا و تصویر نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر یک ادعای تایید نشده، یک تصویر قدیمی از دانش‌جویان دانشگاه کابل را منتشر کرده‌اند.

بررسی واقعیت: یافته‌های ما در پیوند به این ادعا نشان می‌دهد که کاربران رسانه‌های اجتماعی یک ادعای تایید نشده را منتشر کرده‌اند. نتایج جست‌وجوی ما در پیوند به خبر خودکشی سمیه، دانش‌جوی دانشگاه بلخ هیچ یافته‌ی را در پی نداشته است. از سوی دیگر، یافته‌های ما در پیوند به تصویری که در آن یک دانش‌جوی دختر و چندین دانش‌جوی پسر در یک صنف درسی با هم مشاهده می‌شوند، حاکی از قدیمی بودن آن است. 

وبسایت SJSU این تصویر را در ۳۱ مارچ ۲۰۱۲ میلادی منتشر کرده است. این وبسایت به نقل از دیان گورازی، استاد روزنامه‌نگاری و ارتباطات جمعی گفته است که یکی از دانش‌جویان دانشگاه کابل از وی به علت آمدنش به افغانستان تشکری کرده است. دیان گوارزی در خصوص این دانش‌جو گفته است که او کت خاکستری رنگ خط دار بر تنش کرده و در ردیف عقب نشسته بود.

با استناد بر این یادداشت می‌توان گفت که تصویر نشر شده، تصویر دانش‌جویان دانشگاه کابل است و نیز دانش‌جوی که کت خاکستری رنگ خط دار بر تن دارد در این تصویر مشاهده می‌شود.

SJSU-News Center / Archived-Link

از سوی دیگر، وبسایت Vagabomb نیز این تصویر را در ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۵ میلادی منتشر کرده است. این وبسایت هم‌زمان با نشر این تصویر از راه اندازی مطالعات جندر و زنان در دانشگاه کابل خبر داده است.

Vagabomb / Archived-Link

خلاصه: در پی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی یک خبر تایید نشده مبنی بر خودکشی یک دانش‌جوی دختر دانشگاه بلخ و نیز یک تصویر قدیمی از دانش‌جویان دانشگاه کابل را منتشر کرده‌اند.

Avatar

عنوان: به دنبال ممنوعیت دختران از آموزش؛ کاربران با نشر تصویر قدیمی یک دانش‌جوی دختر مدعی اند که او خودکشی کرده است

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *