برشنا یک قریه ولسوالی میربچه کوت را به کلکان نسبت داده‌است

Geography Partly False

برشنا، شرکت ملی برق افغانستان و شماری از رسانه‌ها قریه میرزاخیل، یکی از قریه‌های ولسوالی میربچه‌کوت را به ولسوالی کلکان نسبت داده‌است.

ادعا

صفحه فیسبوک برشنا به تاریخ ۷ می سال ۲۰۲۱ میلادی نوشته‌است که دو پایه برق وارداتی در قریه میرزاخیل ولسوالی کلکان انفجار داده شده‌است. به گفته برشنا، پایه سومی نیز قسما تخریب شده و در پایه چهارمی مواد انفجاری جا به جا شده بود.

Graphical user interface, application Description automatically generated

صفحه فیسبوک برشنا

لینک فیسبوک/ لینک آرشیف

بی بی سی فارسی و صدای آمریکا نیز با نقل از برشنا، قریه میرزاخیل ولسوالی میربچه‌کوت را به ولسوالی کلکان نسبت داده‌است.

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

گزارش بی بی سی فارسی

وبسایت/ لینک آرشیف

صدای آمریکا (VOA) نیز به نقل از شرکت برشنا، قریه میرزاخیل را به ولسوالی کلکان نسبت داده‌است.

گزارش صدای آمریکا

وبسایت/ لینک آرشیف

بررسی واقعیت

یافته‌های ما نشان می‌دهد که قریه میرزاخیل مربوط ولسوالی میربچه کوت کابل می‌شود. اداره مستقل ارگان‌های محل نیز این قریه را به ولسوالی میربچه کوت کابل نسبت داده‌است.

فهرست قریه‌های ولسوالی میربچه کوت کابل که در وبسایت ارگان‌های محل وجود دارد

وبسایت/ لینک آرشیف

در فهرست قریه‌های کلکان هیچ قریه‌ای به نام میرزاخیل دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر، طلوع نیوز در یک گزارشی نیز قریه میرزاخیل را به ولسوالی میربچه کوت کابل نسبت داده‌است، نه ولسوالی کلکان.

Graphical user interface, application Description automatically generated

گزارش طلوع نیوز

وبسایت/ لینک آرشیف

شرکت برشنا گفته‌است که دو پایه برق ۲۲۰ کیلووات در قریه میرزاخیل از اثر انفجار ماین‌های کارگذاری‌شده تخریب شده‌است. به گفته برشنا، یک پایه دیگر به شکل قسمی تخریب شده و در پایه دیگر نیز مواد انفجاری جاسازی شده ‌بود. با تخریب این پایه‌ها، کابل و ولایت‌های همجوار در بی‌برقی به سر می‌برد. 

برشنا گفته‌است که هزینه ساخت دوباره این پایه‌ها از ۲۰۰ هزار الی ۳۰۰ هزار دالر آمریکایی خواهد بود.

نتیجه

برشنا، شرکت ملی برق و شماری از رسانه‌های کشور که قریه میرزاخیل را به ولسوالی کلکان کابل نسبت داده‌است، نادرست می‌باشد. قریه میرزاخیل در واقع مربوط ولسوالی میربچه کوت کابل می‌شود، نه ولسوالی کلکان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *