بازنشر تصویر قدیمی بقایای یک انفجار شهر کویته به عنوان تصویر رویداد انفجاری اخیر شهر کراچی پاکستان

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از بقایای یک رویداد انفجاری را منتشر کردند. آنان با نشر این تصویر نیز نگاشته‌اند که در واپسین روزها مدرسه‌ای در شهر کراچی پاکستان هدف حمله انفجاری قرار گرفته است. 

یافته‌های تحقیق ما نشان می‌دهد که تصویر نشر شده قدیمی بوده و در پیوند به ادعای کاربران مبنی بر انفجار در یک مدرسه در شهر کراچی پاکستان در واپسین روزها، منبع معتبری گزارش نداده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از بقایای یک انفجار را منتشر کردند. این تصویر از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در (7 می 2021) نشر شده است. آنان با نشر این تصویر ادعا کرده‌اند که در واپسین روزها مدرسه‌ای در شهر کراچی پاکستان هدف انفجار قرار گرفته است. به نقل از کاربران این انفجار حین سخن‌رانی ملا عبدالغنی برادر در این مدرسه صورت گرفته است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\08.05.2021\1.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به این ادعا و تصویر نشر شده تحقیق کردیم و یافته‌های ما نشان می‌دهد که این تصویر قدیمی است. تصویر نشر شده از سوی کاربران، تصویری از بقایای یک انفجار شهر کویته پاکستان است. هم‌چنان تاکنون (8 می 2021)، گزارشی از سوی منابع معتبر در پیوند به ادعای کابران رسانه‌های اجتماعی مبنی بر انفجار در یک مدرسه در حین سخن‌رانی ملا عبدالغنی برادر به نشر نرسیده است.

تصویری که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، تصویر بقایای یک انفجار شهر کویته پاکستان است که بیش از چهار سال از این رویداد می‌گذرد. این تصویر را شماری از وبسایت‌ها و رسانه‌ها در سال 2017 منتشر کرده‌اند.

این تصویر از سوی وبسایت Baaghitv در (2 آگست 2017) منتشر شد. این وبسایت با نشر تصویر عنوان کرد که هدف انفجار بمب در منطقه پیشین نیروها پاکستانی بوده است. به نقل از گزارشی که این وبسایت نشر کرد، گفته شده است که موتر نیروهای پاکستانی در منطقه پیشین و در آستان بلوچستان هدف انفجار بمبی قرار گرفت که از اثر آن شماری از افراد زخم برداشته‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\08.05.2021\Fact.png

Baaghitv / Archived-Link

در همین حال وبسایت Dawn نیز این تصویر را در (12 آگست 2017) منتشر کرده است. این وبسایت با نشر تصویر عنوان کرده است که در نتیجه حمله به موتر ارتش در منطقه پیشین کویته، 15 کشته و 32 زخمی برجا مانده است. براساس گزارش این وبسایت قربانیان این انفجار اعضای نیروهای مسلح و غیرنظامیان بوده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\08.05.2021\Firefighters use hoses to try to extinguish burning vehicles after a blast in Quetta.png

Dawn / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر بقایای انفجار شهر کویته، که بیش از چهار سال از آن رویداد می‌گذرد را به عنوان تصویر انفجار واپسین روزهای شهر کراچی منتشر کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *