تصویری از پایگاه هوایی شیخ عیسی به عنوان تصویر پایگاه نظامی بگرام منتشر شد

Missing Context Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام خبر داده‌اند. کاربران هم‌زمان با نشر این خبر تصویری از یک پایگاه نظامی را نیز منتشر کرده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویری از پایگاه هوایی شیخ عیسی واقع در بحرین است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام خبر داده‌اند. کاربران هم‌زمان با نشر این خبر تصویری از یک پایگاه نظامی را نیز منتشر کرده‌اند. در این تصویر پایگاهی به نظر می‌رسد که در آن اردوگاه، تجهیزات و چندین فروند جنگنده‌های نظامی قرار دارد. این تصویر از سوی کاربران در (2 جولای 2021) به نشر رسیده است. در این خبر آمده است: ” بگرام، بزرگ‌ترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان تخلیه شد“.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\03.07.2021\US troops were evacuated from Bagram military base.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویری از پایگاه هوایی شیخ عیسی همراه با خبر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام منتشر شده است. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو پایگاه هوایی شیخ عیسی به کمک ایالات متحده آمریکا در سیترا و در جنوب منامه برای اسکان جنگنده‌های نظامی ساخته شده است.

ویکی‌میدیا این تصویر را زیر عنوان هواپیمای دریایی گروه 11 در فرودگاه شیخ عیسی منتشر کرده است. به نقل از این وبسایت این تصویر در 19 مارچ 1991 به ثبت رسیده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\03.07.2021\Marine Aircraft Group 11 at Shaikh Isa airfield 1991.png

WikiMedia / Archived-Link

در (2 فبروری 2012) وبسایت windsorcoactforamerica هم‌چنان تصویر پایگاه هوایی شیخ عیسی را منتشر کرده است. این وبسایت در یادداشتی با نشر تصویر پایگاه هوایی شیخ عیسی از آن به عنوان یکی از سایت‌های مهم آمریکا یاد کرده است. بر اساس یادداشت نشر شده این پایگاه در 238 کیلومتری سواحل ایران واقع شده است و در محدوده موشک‌های بالستیک ایرانی و راکت‌های ZilZal-3B قرار دارد. در این یادداشت هم‌چنان گفته شده است که این پایگاه هوایی دارای دو باند پرواز 3800 متری است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\03.07.2021\Sheikh Isa AFB with F-18 and Prowler aircraft.png

Windsorcoactforamerica / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با نشر خبر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از پایگاه بگرام، تصویری از پایگاه هوایی شیخ عیسی نیز با این خبر منتشر شد.

Avatar

عنوان: تصویری از پایگاه هوایی شیخ عیسی به عنوان تصویر پایگاه نظامی بگرام منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *