نوار تصویری لحظه‌ی شکنجه گروگان‌های سوری به عنوان فیلم بدرفتاری با مهاجران افغان بازتاب یافت

International Partly False

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک نوار تصویری از وضعیت بد مهاجران افغان و خشونت علیه آنان در مرز ایران و ترکیه خبر داده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این نوار تصویری نشان می‌دهد که افراد اسیر شده پناه‌جویان افغان نبوده بلکه آنان آواره‌گان سوری اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده این افراد در مرز ایران و ترکیه اسیر شده و مورد شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۴ آگست ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۱۳ اسد ۱۴۰۱هجری‌شمسی، با نشر یک نوار تصویری از وضعیت بد مهاجران افغان و خشونت علیه آنان در مرز ایران و ترکیه خبر داده‌اند. شماری از آنان گفته‌اند که این افراد توسط مرزبانان ترکی مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفته اند. و اما برخی از کاربران هم‌چنان مدعی اند که آنان توسط قاچاق‌چیان انسان ایرانی‌تبار شکنجه شده‌اند. در نوار تصویری که توسط رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است، افرادی مشاهده می‌شوند که با دست‌های بسته شده زیر آوار سنگ‌ها گردیده و نیز به گونه‌ی بسیار بد مورد شکنجه و خشونت ‌قرار گرفته‌اند. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این نوار تصویری نشان می‌دهد که افراد اسیر شده پناه‌جویان افغان نبوده بلکه آنان آواره‌گان سوری اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده این افراد در مرز ایران و ترکیه اسیر شده و مورد شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری Mezopotamya یک قطعه تصویر از این نوار تصویری را در ۵ آگست ۲۰۲۲ میلادی، برابر با ۱۴ اسد ۱۴۰۱ هجری‌شمسی منتشر کرده است. این وبسایت هم‌زمان با نشر این تصویر از شکنجه شدن گروگان‌ها در مرز ایران و ترکیه گزارش داده است. بر بنیاد گزارش این وبسایت یک گروه از پناه‌جویان سوری که قصد رفتن به ترکیه را داشته‌اند، توسط قاچاق‌چیان انسان ایرانی‌تبار در مرز ایران و ترکیه مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

 در این گزارش هم‌چنان آمده است که قاچاق‌چیان، افراد اسیر شده را زیر آوار سنگ‌ها قرار داده و نیز گوش یکی از این اسیران را بریده است. به نقل از این گزارش قاچاق‌چیان با شکنجه کردن اسیران از خانواده‌های آنان باج‌گیری کرده‌اند. در گزارش تایید شده است که این افراد سپس از پرداخت باج به قاچاق‌چیان از بند رها و به ترکیه و عراق منتقل شده‌اند. در گزارش گفته شده است که آثار این شکنجه بر روی بدن ۱۲ پناه‌جوی که از این رویداد جان سالم به‌در برده‌اند، وجود دارد. 

Mezopotamya Ajansi / Archived-Link

نوار تصویری شکنجه افراد اسیر شده در ۵ آگست ۲۰۲۲ میلادی هم‌چنان در کانال یوتیوب خبرگزاری Mezopotamya بارگذاری شده است.

از سوی دیگر، وبسایت ANF-News نیز با نشر گزارشی در ۵ آگست ۲۰۲۲ میلادی تایید کرده است که این نوار تصویری از جریان شکنجه پناه‌جویان سوری برداشته شده است. این وبسایت به نقل از گزارش خبرگزاری Mesopotamia گفته است که گروهی از پناه‌جویان سوری که قصد عبور از ایران به ترکیه را داشته‌اند توسط قاچاق‌چیان انسان مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است که قاچاق‌چیان انسان تصاویری از شکنجه این افراد را برای خانواده‌های آنان ارسال و در بدل رهایی افراد اسیر شده ۱۰هزار دالر باج خواسته‌اند.

ANF-News / Archived-Link

برخی دیگر از رسانه‌های نیز تایید کرده‌اند که این نوار تصویری از لحظه‌ی شکنجه پناه‌جویان سوری برداشته شده است. وبسایت Clinic Wiki نیز با نشر گزارشی تایید کرده است که شماری از پناه‌جویان سوری در مرز ایران و ترکیه مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و قاچاق‌چیان در بدل رهایی آنان تا سقف ۱۰هزار دالر درخواست باج کرده‌اند.

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، نواری تصویری که به عنوان فیلم شکنجه پناه‌جویان افغان منعکس شده از جریان شکنجه پناه‌جویان سوری در مرز ایران و ترکیه برداشته شده است. یافته‌ها هم‌چنان می‌رسانند که این افراد از نزد قاچاق‌چیان انسان با پرداخت باج رها شده‌اند.

Avatar

عنوان: نوار تصویری لحظه‌ی شکنجه گروگان‌های سوری به عنوان فیلم بدرفتاری با مهاجران افغان بازتاب یافت

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Partly False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *