تصویری از یک آتش سوزی در شهر کابل حمله راکتی خوانده شد

False Terrorism

تصویری از آتش سوزی که در ناحیه 13 شهرکابل رخ داده‌است حمله‌ای راکتی خوانده شد. شماری از کاربران فیس‌بوک این تصویر را با متن ” گفته میشود کی یک راکت در یکی از خانه های وکیل پارلمان برخورد کرده است نشر کردند.

ادعا: در 25-مارچ-2021 تصویری از آتش سوزی که در شهرکابل رخ داده‌است منتشر شد. این تصویر را شماری از کاربران فیس‌بوک حمله راکتی بر خانه‌ای یک عضو پارلمان افغانستان عنوان کردند. آنان با نشر این تصویر ادعا کردند که یک فیر راکت بر خانه یکی از اعضای پارلمان افغانستان اصابت کرده‌است. هم‌زمان با نشر تصویر آتش سوزی، آنان تصویری از یک چرخبال را هم‌چنان همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\1.png

Facebook / Archive

بررسی واقعیت: ما دریافتیم که تصویر نشر شده از محل آتش سوزی است که در ناحیه 13 شهر کابل رخ داده‌است. این آتش سوزی صبح روز پنج‌شنبه (25-مارچ-2021) در منطقه‌ای مغازه که در ناحیه 13 شهر کابل موقعیت دارد اتفاق افتاده‌است. در تصویر دیده می‌شود مارکیتی که گویا در آن‌جا اقلام لیلامی به فروش می‌رسید در حال سوختن است. هم‌زمان با این، تصویری از یک چرخبال ارتش افغانستان نیز منتشر شده‌است، بررسی‌های ما هم‌چنان نشان می‌دهد که تصویر نشر شده از چرخبال یک تصویر قدیمی است و شماری از خبرگزاری‌ها از آن به عنوان تصویر جاگزین در گزارش‌های شان استفاده کرده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\2.png

Facebook / Archive

در همین‌حال ویدیوی که از جریان این آتش سوزی به ثبت رسیده‌است نیز در صفحه‌های شماری از کاربران فیس‌بوک همه‌گانی شده‌است، در این ویدیو دیده می‌شود که مردم در صدد نجات اموال شان از داخل مارکیت است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\3.png

Video / Archive

نتیجه‌گیری: تصویری از فروشگاهی که آتش گرفته‌است به عنوان تصویر حمله راکتی بر خانه یک عضو پارلمان افغانستان منتشر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *