در پی ادعای تسلیم شدن اعضای طالبان به جبهه مقاومت شماری از تصویرهای قدیمی بازنشر شدند

Misleading Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر چندین قطعه تصویری که در آنها برخی از مردان و نظامیان مسلح مشاهده می‌شوند از تسلیم شدن بیش از ۲۰ عضو طالبان به جبهه مقاومت خبر داده‌اند. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا و تصویرها نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر یک ادعای تایید نشده مبنی بر تسلیم شدن شماری از اعضای طالبان به جبهه مقاومت، چندین قطعه تصویر قدیمی را نیز همه‌گانی کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه فیس‌بوک در ۶ جون ۲۰۲۲ میلادی، ادعای مبنی بر تسلیم شدن برخی از اعضای طالبان به جبهه مقاومت را منتشر کرده‌اند. به نقل از کاربران ۲۶ نفر طالب بدخشی به جبهه مقاومت تسلیم شده و حمایت شان‌را از این جبهه اعلام کرده‌اند. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که طالبان تسلیم شده از سایر جنگ‌جویان طالب نیز خواسته‌اند که تسلیم شوند و برای منافع پاکستان نجنگند. هم‌زمان با این ادعا چندین قطعه تصویری که در آنها برخی از افراد به همراه چندین میل سلاح مشاهده می‌شوند نیز همه‌گانی شده است.

Facebook-Post / Archived-Post

از سوی دیگر، برخی از کاربران رسانه توییتر نیز ادعای مشابه را همراه با چند قطعه تصویر مردان و نظامیان مسلح منتشر کرده‌اند. کاربری در ۷ جون ۲۰۲۲ میلادی با نشر توییتی ادعا کرده است که ۲۶ طالب تاجیک و هزاره به جبهه مقاومت تسلیم شده و نیز حمایت شان‌را از این جبهه اعلام کرده‌اند. او هم‌چنان گفته است که طالبان تسلیم شده از سایر طالبان تاجیک، هزاره و ازبیک خواسته‌اند که برای منافع پاکستان نجنگند و در کنار مردم خویش بی‌ایستند. در این یادداشت نیز برخی از تصویرهای که در آنها مردان و نظامیان مسلح مشاهده میشوند، منتشر شده است.

https://twitter.com/Maryam_111110/status/1534120884369342466

Archived-Tweet

کاربری دیگری نیز در ۷ جون ۲۰۲۲ میلادی این ادعا و تصاویر را منتشر کرده است. او نیز گفته است که ۲۶ طالب تاجیک و هزاره به همراه مقدار زیاد اسلحه و مهمات به جبهه مقاومت تسلیم شده و از این جبهه اعلام حمایت کرده‌اند. این کاربر نیز تصویرهای مردان و نظامیان مسلح را هم‌زمان با این یادداشت در صفحه‌ی توییترش منتشر کرده است.

Archived-Tweet

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر و تصویرها نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر یک ادعای تایید نشده مبنی بر تسلیم شدن شماری از اعضای طالبان به جبهه مقاومت، چندین قطعه تصویر قدیمی را نیز همه‌گانی کرده‌اند. شماری از وبسایت‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی این تصویرها را در گذشته منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، این تصویرها از طالبان تسلیم شده به جبهه مقاومت نیست. در ادامه‌ی این بررسی واقعیت یافته‌های به‌دست آمده به اشتراک گذاشته شده‌اند.

اولین و دومین تصویر: در این تصویرها شماری از مردانی مشاهده می‌شوند که  گردهم آمده و سلاح‌های شان‌را به زمین گذاشته‌اند. یکی از تصاویر را وبسایت وزارت دفاع ملی افغانستان در ۲۲ دلو ۱۳۹۸ هجری‌شمسی برابر با ۱۱ فبروری ۲۰۲۰ میلادی منتشر کرده است. هم‌زمان با نشر آن وزارت دفاع ملی افغانستان گزارش داده است که ۱۷۲ جنگ‌جوی طالب در ولایت‌های هرات و غور به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تسلیم شده بودند.

MOD-Report / Archived-Link

از سوی دیگر، طلوع‌نیوز نیز در ۱۱ فبروری ۲۰۲۰ میلادی با نشر چندین تصویر در صفحه‌ی توییترش از تسلیم شدن ۱۷۰ جنگ‌جوی طالب به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ولایت‌های غور و هرات خبر داده است. تصویرهای که در ادعای کاربران همه‌گانی شده‌اند در میان تصویرهای که طلوع‌نیوز  منتشر کرده است، وجود دارند.

Archived-Tweet

سومین تصویر: در سومین تصویر نظامیان مسلح در حالی‌که پرچم سه رنگ جبهه مقاومت را در دست گرفته‌اند، مشاهده میشوند. این تصویر متعلق به نیروهای طالبان است که پس از تصرف یکی از قرارگاه‌های نیروهای جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر برداشته شده است. کاربری این تصویر را در صفحه‌ی توییترش در ۱۹ می ۲۰۲۲ میلادی (در حدود یک ماه پیش از همه‌گانی شدن آن در ادعای کاربران رسانه‌های اجتماعی) منتشر و آنان را نیروهای فاتح خطاب کرده است.

Archived-Tweet

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، خبر نشر شده مبنی بر تسلیم شدن برخی از افراد تاجیک‌تبار و هزاره‌تبار طالبان به جبهه مقاومت بی‌اساس بوده و هیچ منبع معتبر آن را نشر و تایید نکرده است. فاکت‌کریسیندو هم‌چنان دریافته است، تصویرهای که هم‌زمان با این خبر نشر شده‌اند نیز قدیمی بوده و این تصویرها در گذشته توسط برخی از وبسایت‌های خبری و کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند.

Avatar

عنوان: در پی ادعای تسلیم شدن اعضای طالبان به جبهه مقاومت شماری از تصویرهای قدیمی بازنشر شدند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *