همه‌گانی شدن تصویر یک چوپان دختر مراکشی به عنوان تصویر نوجوانی وزیر پیشین آموزش و پرورش فرانسه

International Partly False

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویری که در آن دو دختر خانم مشاهده می‌شوند مدعی اند که وزیر پیشین آموزش و پرورش فرانسه از مراکش و چوپان بوده است.  

یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر در پیوند به تصویر نشر شده حاکی از آن‌ست که کاربران تصویر فوزیه، دختر مراکشی که به دلیل فقر از آموزش دست کشیده و به نگه‌بانی رمه‌ای حیوانات پرداخته است را به عنوان تصویر نوجوانی وزیر آموزش و پرورش فرانسه منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری را منتشر کرده‌اند که در آن دو دختر خانم مشاهده می‌شوند. کاربران با نشر این تصویر ادعا کرده‌اند که وزیر پیشین آموزش فرانسه از مراکش و چوپان بوده است. به نقل از کاربران این چوپان دختر پس از بیست سال وزیر آموزش و پرورش فرانسه شده است. هر چند که این تصویر و ادعا در گذشته نیز در صفحات رسانه‌های اجتماعی وایرال شده بود و اما از 10 دسامبر 2021 میلادی به این‌سو هم‌چنان همه‌گانی شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر در پیوند به تصویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای دو شخصیت متفاوت را منتشر کرده‌اند. کاربران تصویری از فوزیه، دختر مراکشی که به دلیل فقر از آموزش دست کشیده و به نگه‌بانی رمه‌ای حیوانات پرداخته است را به عنوان تصویر نوجوانی وزیر آموزش و پرورش فرانسه منتشر کرده‌اند.

در گذشته نیز این تصویر هم‌زمان با ادعای مشابه در صفحات رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در 8 جون 2020 میلادی فاکت‌کریسیندو هم‌چنان با نشر بررسی حقیقت اعلام کرد که کاربران دو تصویر متفاوت را منتشر کرده‌اند. در این بررسی گفته شده است که تصویر دختر نوجوان در سال 2015 میلادی از سوی وبسایت یونیسیف هم‌زمان با یادداشتی راجع به کودکان مراکشی منتشر شده است. در ادامه هم‌چنان آمده است که این تصویر توسط جاکوموپیروزی (Giacomo Pirozzi) برداشته شده و روایت‌گر داستان زنده‌گی فوزیه، دختری که به علت فقر از فراگیری درس دست کشیده و به رمه‌داری پرداخته است. و اما فاکت کریسیندو در پیوند به وزیر آموزش و پرورش فرانسه هم‌چنان گفته است که وی در سال 1982 میلادی در فرانسه مسکن گزین شده است. به نقل از یادداشت نجات‌ولو بلقاسم (Najat Vallaud Belkacem) از سال 2014 تا 2017 میلادی به عنوان وزیر آموزش و پرورش فرانسه ایفای وظیفه کرده است.

Factcrescendo / Archived-Link

از سوی دیگر در 24 جولای 2018 میلادی وبسایت Snopes با نشر یادداشتی هم‌چنان ادعاهای نشر شده در پیوند به زنده‌گی نجات‌ولو بلقاسم (Najat Vallaud Belkacem) را نادرست خوانده است. این وبسایت با تایید این‌که خانم بلقاسم از سال 2014 تا 2017 میلادی وزیر آموزش و پرورش فرانسه بود نیز گفته است که او در 4 اکتبر 1977 میلادی در منطقه روستایی ریف در مراکش به دنیا آمده است. به نقل از این یادداشت وی در شرایط نامناسب پرورش یافته و مدتی به نگه‌داری گله بزها نیز پرداخته است. یادداشت نشر شده می‌رساند که داستان زنده‌گی خانم بلقاسم به عنوان یک سیاست‌مدار موفق فرانسوی غیرمعمول به‌نظر می‌رسد و این باعث شده است که تصویر خانم بلقاسم همراه با تصویر چوپان دختر مراکشی برای الهام بخشیدن همه‌گانی شود. Snopes تاکید کرده است که تصویر چوپان دختر نوجوان را جاکوموپیروزی (Giacomo Pirozzi) در 15 جون 2005 میلادی گرفته است. در ادامه هم‌چنان گفته شده که تصویر از دختری به اسم فوزیه بوده و او در آن زمان 8 سال عمر داشته است.

Snopes / Archived-Link

در 18 جون 2019 میلادی وبسایت Indiatoday نیز با نشر یادداشتی، تصویر چوپان دختر نوجوان را رد کرده و گفته است که این تصویر از وزیر آموزش و پرورش فرانسه نیست. این وبسایت تایید کرده است که تصویر فوزیه، چوپان دختر مراکشی به عنوان تصویر قدیمی نجات‌ولو بلقاسم (Najat Vallaud Belkacem) به نشر رسیده است. 

Indiatoday / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از فوزیه، چوپان نوجوان مراکشی به عنوان تصویر آوان نوجوانی وزیر آموزش فرانسه منتشر شد.

Avatar

عنوان: همه‌گانی شدن تصویر یک چوپان دختر مراکشی به عنوان تصویر نوجوانی وزیر پیشین آموزش و پرورش فرانسه

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Partly False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *