تصویرهای یک ضیافت به عنوان تصاویر مراسم ازدواج یک پسر سودانی همه‌گانی شد

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصویرهای که در آن‌ها ظرف‌های غذا و نیز جمعی از مردم مشاهده می‌شوند، مدعی اند که این تصاویر از مراسم ازدواج یک پسر سودانی است. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که در این مراسم از فقرا دعوت و از آنها خواسته شده بود که سهم غذای شان‌را به خانه‌های شان برده و همراه با خانواده‌های شان بخورند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر این تصویرها یک ادعای گمراه کننده را نیز همه‌گانی کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده این تصویرها از ضیافتی است که برای یک واعظ در سودان برگزار شده بود.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصویرهای که در آن‌ها ظرف‌های غذا و نیز جمعی از مردم مشاهده می‌شوند، مدعی اند که این تصاویر از مراسم ازدواج یک پسر سودانی است. در ادعای کاربران آمده است که یک مرد سودانی برای ازدواج پسرش یک مهمانی بزرگ را برگزار کرد و در این مراسم فقط از فقرا دعوت شده بود. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که از مهمانان این مراسم خواسته شده بود که سهم غذای شان‌را به خانه‌های شان برده و همراه با خانواده‌های شان بخورند.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Archived-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر این تصاویر یک ادعای گمراه کننده را نیز همه‌گانی کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده این تصویرها از ضیافتی است که برای یک واعظ در سودان برگزار شده بود.

وبسایت النیلین این تصویرها را در اپریل ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرده است. النیلین هم‌زمان با نشر این تصویرها گفته است که شیخ ابراهیم الکباشی سودانی برای علی زین‌العابدین الجفری، خطیب اسلامی که به سودان سفر کرده بود، ضیافت بزرگی را برگزار کرده است. این وبسایت تایید کرده است که این تصاویر از داخل مدرسه شیخ الکباشی برداشته شده است. 

Alnilin / Archived-Link

از سوی دیگر، وبسایت مسبار با نشر مطلبی در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی، نیز تایید کرده است که این تصویرها از مراسم عروسی پسر سودانی نبوده بلکه از ضیافتی است که پسران شیخ الکباشی برای علی‌الجفری، خطیب اسلامی برگزار کرده بوده‌اند.

Misbar / Archived-Link

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، تصویرهای نشر شده متعلق به ضیافتی است که پسران شیخ الکباشی برای علی زین‌العابدین الجفری در مدرسه شیخ الکباشی در سودان تهیه کرده بوده‌اند. یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهند که این تصاویر قدیمی بوده و در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویرهای یک ضیافت به عنوان تصاویر مراسم ازدواج یک پسر سودانی همه‌گانی شد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *