سکته مغزی رییس جمهور پیشین افغانستان؛ منابع نزدیک به وی چه گفته‌اند؟

False National

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از سکته مغزی رییس جمهور پیشین افغانستان خبر داده‌اند. آنان گفته‌اند که محمد اشرف غنی سپس از این که دچار سکته مغزی گردید به بیمارستان شیخ زاهد منتقل شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که یک منبع نزدیک به محمد اشرف غنی خبر سکته مغزی وی را تکذیب کرده است.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از سکته مغزی محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان خبر داده‌اند.

در ابتدا؛ کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر خبری گفته‌اند که محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان دچار سکته مغزی شده است. به نقل از کاربران، آقای غنی سپس از این حادثه به بیمارستان شیخ زاهد منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. کاربران رسانه‌های اجتماعی این خبر را از ۲۴ جنوری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

و اما رسانه‌ها؛ در ۲۴ جنوری ۲۰۲۲ میلادی، شماری از رسانهها نیز از سکته مغزی محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان خبر داده‌اند. در خبرهای نشر شده از سوی رسانه‌ها به نقل از کابل‌تایمز آمده است که رییس جمهور پیشین افغانستان دچار سکته مغزی شده است.

ShafaqnaMehrnews
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که یک منبع نزدیک به محمد اشرف غنی خبر سکته مغزی وی را تکذیب کرده است.

در ۲۵ جنوری ۲۰۲۲ میلادی، حشمت غنی، برادر رییس جمهور پیشین افغانستان با نشر تویتی خبرهای نشر شده در پیوند به سکته مغزی محمد اشرف غنی را رد کرده است. او در صفحه‌ی تویترش نوشت که صحت برادرش خوب است. آقای غنی شایعات نشر شده راجع به مریضی برادرش را نادرست عنوان کرده است.

از سوی دیگر، در ۲۵ جنوری ۲۰۲۲ میلادی، باشگاه خبرنگاران جوان هم‌چنان خبرهای نشر شده در پیوند به سکته مغزی محمد اشرف غنی را رد کرده است. در خبری که از سوی این خبرگزاری منتشر شد، آمده است: “ساعاتی پیش خبری مبنی بر سکته مغزی رئیس‌جمهور سابق و فراری افغانستان منتشر شد اما دقایقی قبل برادر او این خبر را تکذیب کرد“. این خبرگزاری به نقل از حشمت غنی، برادر رییس جمهور پیشین افغانستان تایید کرده است که صحت محمد اشرف غنی خوب است و شایعات نشر شده راجع به مریض بودن وی از سوی برخی از شخصیت های مشکوک ساخته شده است.

YJC / Archived-Link

نتیجه‌گیری: خبرهای نشر شده مبنی بر سکته مغزی محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان از سوی یک منبع نزدیک به وی تکذیب شد.

Avatar

عنوان: سکته مغزی رییس جمهور پیشین افغانستان؛ منابع نزدیک به وی چه گفته‌اند؟

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *