صحنه‌ی از یک فیلم پورن به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر شد 

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی اند که یک خیاط در شهر کابل هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند و ویدیوهای زیادی از وی منتشر شده است. به نقل از کاربران این خیاط هر از گاهی از مشتریانش بهره جنسی برده و نیز از این لحظه‌ها ویدیو می‌گیرد. کاربران […]

Continue Reading

 صحنه‌ی از یک فیلم پورن هندی به عنوان ویدیوی کام‌جویی جنسی یک خیاط افغان منتشر شد 

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی اند که یک خیاط در شهر کابل هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند. در ادعای کاربران آمده است که این خیاط در منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل فعالیت دارد و هر از گاهی از مشتریانش کام‌جویی جنسی می‌کند. در این ویدیو، یک خیاط […]

Continue Reading

 سفیر افغانستان در ایتالیا ادعای مبنی بر تعامل با وزارت خارجه طالبان را رد کرد 

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۹ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو با نشر یک اطلاعیه از تعامل سفارت افغانستان در ایتالیا با وزارت خارجه طالبان خبر داده‌اند. آنان مدعی اند که سفارت افغانستان در روم، ایتالیا جهت رفع مشکلات در امور خدمات کنسولی با وزارت خارجه طالبان در تعامل است.  Facebook-Post Facebook-Post […]

Continue Reading

 آیا مارشال عبدالرشید دوستم درگذشته است؟ 

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر تصویری از عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری وقت و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مدعی اند که او درگذشته است. این ادعا از ۱ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو منتشر شده است. کاربران گفته‌اند:”خداوند مغفرتش کنه جنرال دوستم هم به رضای خدا رفت“.  Facebook-Post Facebook-Post […]

Continue Reading