آیا مولوی راسخ کشته شده است؟

روز پنجشنبه به تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۹ یک انفجاری در نزدیک دانشگاه کابل رخ داد. شماری از رسانه‌ها بعد از این حادثه گزارش دادند که مبشر مسلمیار و مولوی معروف راسخ دو استاد دانشگاه کابل در این انفجار کشته شده اند. این خبر در صفحات اجتماعی نیز دست به دست شده است. خبر قتل مولوی […]

Continue Reading

نشر عکس اشتباه یکی از میدان‌های‌ هوایی انگلستان منحیث میدان هوایی لوگر

رادیو تلویزیون ملی افغانستان یک عکس میدان هوایی را با خبر «ساخت میدان هوایی لوگر» یکجا نشر کرد که سر و صدا را در صفحات اجتماعی نیز به دنبال داشته است.  گفته می‌شود که عکس نشر شده مربوط میدان هوایی لوگر نمی‌باشد. در این خبر آمده است: «میدان هوایی بین‌المللی لوگر یکی از بزرگترین میدان‌های […]

Continue Reading