نشر عکس اشتباه یکی از میدان‌های‌ هوایی انگلستان منحیث میدان هوایی لوگر

رادیو تلویزیون ملی افغانستان یک عکس میدان هوایی را با خبر «ساخت میدان هوایی لوگر» یکجا نشر کرد که سر و صدا را در صفحات اجتماعی نیز به دنبال داشته است.  گفته می‌شود که عکس نشر شده مربوط میدان هوایی لوگر نمی‌باشد. در این خبر آمده است: «میدان هوایی بین‌المللی لوگر یکی از بزرگترین میدان‌های […]

Continue Reading