ویدیوی قدیمی از عیاشی یک خیاط افغان به عنوان فیلمی از کام‌جویی او در عصر حکومت طالبان منتشر شد 

Misleading National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی اند که یک خیاط و یک دختر قشلاقی در عصر حاکمیت طالبان باهم رابطه‌ی خارج از ازدواج برقرار کرده‌اند.

این ویدیو از ۱۸ فبروری ۲۰۲۴ میلادی به این‌سو همه‌گانی شده است. کاربران در شرح این ویدیو چنین نگاشته‌اند:”عشق بازی با دختر قشلاقی در خیاطی“.

کاربران این ویدیو را به عصر حاکمیت طالبان نسبت داده و  گفته‌اند که امارت اسلامی کجاست؟ 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

یافته‎ها در پیوند به این ویدیو حاکی از آن است که کاربران یک ویدیوی قدیمی را بازنشر کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، از بارگذاری این ویدیو در اینترنت بیش از ۱۱ سال سپری می‌شود.

بررسی واقعیت: یافته‎ها در پیوند به این ویدیو حاکی از آن است که کاربران یک ویدیوی قدیمی را بازنشر کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، از بارگذاری این ویدیو در اینترنت بیش از ۱۱ سال سپری می‌شود.

اگرچه مکان و زمان دقیق این ویدیو در دسترس نیست اما این ویدیو حدود نزدیک به ۱۲ سال پیش در یکی از وبسایت‌های پورنوگرافی منتشر شده است.

فاکت‌کریسیندو تماشای این ویدیو را به دلیل داشتن صحنه‌های پورن توصیه نمی‌کند. 

Archived-Link

نتیجه: فیلم قدیمی از عیاشی یک خیاط و یک دختر افغان به عنوان ویدیوی عیاشی آنان در عصر حاکمیت طالبان منتشر شد.

Avatar

عنوان:  ویدیوی قدیمی از عیاشی یک خیاط افغان به عنوان فیلمی از کام‌جویی او در عصر حکومت طالبان منتشر شد 

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *