شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی، مطلبی مبنی بر فرار ظریفه غفاری با 200میلیون افغانی به خارج از افغانستان را منتشر کردند.

شماری از کاربران رسانه های اجتماعی در افغانستان، مدعی اند که ظریفه غفاری، شهردار میدان‌وردک در صدد فرار از افغانستان همراه با 200میلیون افغانی پول نقد بوده‌است. انان هم‌چنان در صفحات شان نوشته‌اند که شهردار میدان‌وردک از سوی نیروهای امنیتی در میدان هوایی بازداشت شده‌است. ادعا: از 23 فبروری 2021 بدین‌سو شماری از کاربران رسانه‌های […]

Continue Reading