ویس برمک رسانه‌ها را نقد کرده و گفت که اظهارات اخیر وی تحریف شده‌است

شماری از کاربران رسانه‎های اجتماعی گفته‌های اخیر ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله افغانستان را روایت کردند. آنان گفته‌اند که آقای برمک اظهار کرده‌است که مکتب‌ها در ولایت‌های کندهار و زابل سپس از افتتاح توسط مواد انفجاری نابود می‌گردند. این گفته‌ها از سوی ویس برمک مورد نقد قرار گرفت و تحریف خوانده شد. ادعا: استقبال […]

Continue Reading