ویدیوی قدیمی از عیاشی یک خیاط افغان به عنوان فیلمی از کام‌جویی او در عصر حکومت طالبان منتشر شد 

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی اند که یک خیاط و یک دختر قشلاقی در عصر حاکمیت طالبان باهم رابطه‌ی خارج از ازدواج برقرار کرده‌اند. این ویدیو از ۱۸ فبروری ۲۰۲۴ میلادی به این‌سو همه‌گانی شده است. کاربران در شرح این ویدیو چنین نگاشته‌اند:”عشق بازی با دختر قشلاقی در خیاطی“. کاربران […]

Continue Reading