په ویډیو کليپ کې د طالبانو غړی او که  یوه کورنۍ!   حقیقت څه دی؟

څو تونليزو رسنيو کارکوونکو یوه ویډیو کلیپ له دې ادعا سره شريک کړي دي چې د طالبانو یوه غړي د جنسي اعمالو د ترسره کولو لپاره له پوځي موټر څخه کار اخیستی. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د موټر چلوونکي نیوکه کړې چې له خپلې ملګرې سره یې د تفریح لپاره پوځي موټر کارولی و. فېسبوک  […]

Continue Reading