آیا هندیان خپل خدایان سړکونو ته د دې لپاره غورځولي چې دوی یې له کورونا څخه نه دي ژغورلي؟

په ټولنیزو رسنیو کې د هندوستان د بوتانو د یوه مراسم انځورونه لاس په لاس کیږي ګواکې دا چې هندیان خپل خدایان سړکونو ته د دې لپاره غورځولي چې دوی یې د کورونا له ناورین څخه نه دي ژغورلي. ادعا د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د ۲۰۲۱ زیږدیز کال د مې میاشتې په ۲۵مه د بوتانو […]

Continue Reading