د کابل سرای شمالي هدیره نه ړنګیږي

په دې وروستیو کې د خلکو تر منځ یوه ګونګسه خپره شوې وه، ګواکې دا چې حکومت غواړي د کابل سرای شمالي سیمې سړک پراخولو لپاره څېرمه هدیره ړنګه کړي. په همدې موخه یو شمېر خلک د خپلو خپلوانو د قبرونو کیندلو باندې پیل وکړ، تر څو چې مړي بل ځای ته ولېږدوي. آیا رښتیا […]

Continue Reading