یو پخوانی انځور د «خاشه ځوان» جسد په توګه خپور شوی دی

ځیني رسنۍ او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو په ټکسي موټر کې د جسد یو پخوانی انځور یې د نظرمحمد خاشه د جسد په توګه  خپور کړی دی.  د فاکت کرېسیندو موندنو پر اساس، دا انځور پخوانی دی. په انځور کې مړ شوی کس د شینډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی وو. ادعا  یو شمېر رسنیو او […]

Continue Reading