آیا مولوی راسخ کشته شده است؟

روز پنجشنبه به تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۹ یک انفجاری در نزدیک دانشگاه کابل رخ داد. شماری از رسانه‌ها بعد از این حادثه گزارش دادند که مبشر مسلمیار و مولوی معروف راسخ دو استاد دانشگاه کابل در این انفجار کشته شده اند. این خبر در صفحات اجتماعی نیز دست به دست شده است. خبر قتل مولوی […]

Continue Reading